Rejestrator danych AR207W odpowiedzi na zainteresowanie naszych klientów zdecydowaliśmy się na wprowadzenie w rejestratorze danych AR207 funkcji wysyłania powiadomień alarmowych e-mail oraz klienta serwera dynamicznego systemu nazw domenowych (DDNS)

Korzystanie z usługi e-mail wymaga poprawnie skonfigurowanego interfejsu sieciowego Ethernet oraz parametrów dostępowych do konta poczty e-mail (serwera poczty wychodzącej SMTP). Dane konfiguracyjne klienta poczty e-mail ustawiane są przy pomocy komputera. Powiadomienia wysyłane są w momencie załączenia któregokolwiek z wyjść alarmowych.
Poszczególne składniki wiadomości e-mail tworzone są według następujących reguł:

  • pole Temat zawiera nazwę NetBIOS urządzenia (domyślnie AR207)
  • w polu Od (Nadawca) umieszczany jest adres użytkownika poczty e-mail (serwera SMTP)
  • w treści znajdują się numery aktywnych wyjść alarmowych oraz numery, nazwy, jednostki i wartości mierzone kanałów  pomiarowych powodujących te alarmy.

Wiadomość można wysłać do kilku odbiorców jednocześnie (całkowita długość pola dla wszystkich adresów jest ograniczona do 120 znaków). Do reprezentacji tekstów używana jest strona kodowa Windows-1250. W przypadku wystąpienia nowego alarmu urządzenie podejmuje próby wysłania e-maila, aż do skutku lub do momentu w którym nastąpi wyłączenie tego alarmu.  W związku z tym, że urządzenie wysyła jedynie powiadomienia o bieżących alarmach  i nie tworzy kolejki (historii) do wysłania, należy pamiętać, że w przypadku braku dostępu do serwera pocztowego, występujące w tym czasie alarmy mogą być niezauważone. Liczba wysłanych e-maili widoczna jest w oknie statusu urządzenia i usług internetowych. Korzystając z wyszukanych w Internecie bramek e-mail na sms można wysyłać e-maile również jako sms na telefony komórkowe pracujące w sieciach GSM.

Kolejną ciekawą nowością jest usługa DDNS umożliwiająca łatwy dostęp poprzez globalną sieć Internet do rejestratora przyłączonego do sieci nie posiadającej stałego publicznego adresu IP, za pomocą przyjaznego adresu internetowego zdefiniowanego przez użytkownika. Skorzystanie z usługi również wymaga poprawnie skonfigurowanego interfejsu sieciowego Ethernet oraz założenia konta na jednym z popularnych serwisów DDNS takich jak DynDNS (www.dyndns.org), No-IP (www.no-ip.com) lub DNS-O-Matic (www.dnsomatic.com). Publiczny adres IP sieci, w której pracuje rejestrator oraz status usługi DDNS widoczny jest w oknie statusu urządzenia i usług internetowych.  Status DDNS:OK świadczy o poprawnym wykonaniu ostatniej aktualizacji adresu w serwisie DDNS, pozostałe kody mogą mieć charakter przejściowy (np. DDNS:17 oznaczający inicjalizację czy DDNS:15 – chwilowy brak dostępu do usługi) lub trwały świadczący o niedostępnym połączeniu internetowym, niewłaściwej konfiguracji połączenia lub usługi (kody od 2 do 12, np. DDNS:5 – niewłaściwa nazwa lub hasło użytkownika, DDNS:8 – niewłaściwa nazwa hosta, DDNS:11 – nieokreślony błąd serwisu DDNS).  Niezawodność usługi zależy od dostępności i obciążenia serwisu DDNS, możliwe są opóźnienia w aktualizacji adresu sięgające od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Dostęp do sieci za pomocą publicznego adresu IP (nazwy hosta) może być blokowany przez niektórych dostawców Internetu, w takim przypadku należy skontaktować się z biurem obsługi klienta u swojego operatora.

Warto też dodać, że w ostatnim czasie pojawiły się nowe wersje rejestratora AR207 z wejściami impulsowymi do pomiaru przepływów i sygnałów impulsowych.

Więcej szczegółów znajdziecie Państwo w instrukcji obsługi urządzenia.
Rejestrator dostępny w sklepie internetowym.

Istnieje również możliwość przeprogramowania dotychczas zakupionych urządzeń do aktualnej wersji programu, samodzielnie za pomocą pamięci USB lub dostarczając rejestrator do naszego serwisu. Zainteresowanych prosimy o kontakt z naszym działem serwisu.