1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest:

APAR Control sp. z o. o.
05-090 Raszyn, ul. Finałowa 9
REGON: 523486762, NIP: 5342656545

w skrócie zwany dalej „Apar”.

Kontakt do Administratora Danych Osobowych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2. Cele oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

2.1. Realizacja umów sprzedaży

Złożenie zamówienia wymaga podania danych osobowych niezbędnych do wystawienia faktury oraz doręczenia produktu. Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO); w zakresie danych podanych fakultatywnie, podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Apar, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych na potrzeby wewnętrzne – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie, a także ich preferencji zakupowych, w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie jego praw.
 • w celu kontaktu z Klientem, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą Klienta - przez e-mail oraz telefon – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług;
 • w celu realizacji serwisu pogwarancyjnego – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na podnoszeniu jakości świadczonych usług;

2.2. Korzystanie ze Sklepu internetowego apar.sklep.pl

Osoby, które dokonują rejestracji Sklepie internetowym apar.sklep.pl, proszone są o samodzielne podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej jest obowiązkowe, tzn. ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta.
Dane osobowe są przetwarzane:

 • w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
 • w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Sklepie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie swoich praw;
 • w celach marketingowych Apar – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);

2.3. Formularze kontaktowe

Umożliwiamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu formularzy kontaktowych umieszczonych na naszych stronach internetowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania danych osobowych, niezbędnych do skontaktowania się z Państwem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Ze względu na ochronę antyspamową, możemy stosować mechanizm Google reCAPTCHA do badania, czy zachowania użytkowników naszej strony internetowej nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy przekazać Google LLC Państwa adres IP.

Dane osobowe są przetwarzane:
- w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz uzasadniony interes Apar (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na ochronie antyspamowej jego strony internetowej.

2.4. Pliki cookies

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na urządzeniu Użytkownika, przeglądającego stronę internetową. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny strony, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Apar wykorzystuje plik cookie w celu dostarczania Państwu usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Apar oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

 • pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 • uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 • trwałe pliki cookies służące do personalizacji interfejsu Użytkownika, na czas trwania sesji lub nieco dłużej (ang. user interface customization cookies),
 • pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google – tj. podmiot, któremu Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych - w celu prowadzenia analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, w tym tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu).

Pliki cookies przetwarzane są podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Apar, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • świadczenia serwisu pogwarancyjnego,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

Dane osobowe dla celów marketingowych będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy lub przez czas obowiązywania zgody wyrażonej przez Państwo. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziliście.

Dane osobowe w sklepie internetowym apar.sklep.pl przechowywane są przez czas istnienia konta.

4. Przysługujące uprawnienia

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez Apar Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych;
 • prawo żądania sprostowania danych;
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych.
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody prawo do wycofania tej zgody.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W przypadku danych podanych w sklepie internetowym, macie Państwo możliwość samodzielnej modyfikacji bądź usunięcia podanych danych.

5. Udostępnianie danych osobowych podmiotom zewnętrznym

Dane osobowe udostępniamy podmiotom zewnętrznym w celu ich przetwarzania i archiwizacji w naszym imieniu (biura podatkowe i prawne, dostawcy usług IT) oraz realizacji umowy (firmy kurierskie).

Dane używane do monitorowania stron internetowych przekazywane są do Google LLC.

6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Dane osobowe zebrane podczas monitorowania stron internetowych mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.