Nowość

APSystem-PC

Oprogramowanie na komputer PC do rozproszonych systemów pomiarowych

Sposób zamawiania oraz szczegółowe dane techniczne znajdują się w karcie katalogowej oraz instrukcji obsługi

Opis produktu

  • konfiguracja systemu opartego o urządzenia pomiarowe z interfejsem RS-485 i Ethernet (obsługiwane protokoły: MODBUS RTU,  MODBUS ASCII oraz MODBUS TCP)
  • wizualizacja wyników pomiarów on-line w postaci wskaźników na grafice (np. na mapie obiektu), tabel pomiarowych oraz wykresu z przebiegami
  • alarmy wizualne, dźwiękowe, wiadomości e-mail
  • rejestracja danych pomiarowych (zapis wyników, alarmów, zdarzeń) do plików na dysku komputera
  • raportowanie zdarzeń