ar654 IP30

AR654 to nowy wielokanałowy regulator z rejestracją procesów, timerem, kolorowym wyświetlaczem z ekranem dotykowym i funkcjami matematycznymi na sygnałach pomiarowych. Posiada 4 wejścia uniwersalne (termorezystancyjne, termoparowe i analogowe) oraz 4 wyjścia z niezależnymi algorytmami regulacji takimi jak: ON-OFF z histerezą, PID z autotuningiem (z elementami fuzzy logic), 12-odcinkowa regulacja programowa oraz tryb ręczny (otwarta pętla regulacji). Jego cechy zapewniają szeroką funkcjonalność, a dzięki rozbudowanym możliwościom komunikacyjnym pozwala też na udostępnianie danych w różnych sieciach. Nieużywane wyjścia i kanały można wyłączyć z prezentacji i rejestracji.

Każde z wyjść posiada do wyboru różne wartości zadane. Dostępne są: po dwie zdefiniowane dla każdego wyjścia, wspólna dla wszystkich wyjść, z wybranego programu lub pomiar z dowolnego wejścia. Do każdej wartości zadanej można przypisać inny zestaw parametrów PID (łącznie 8 zestawów). Do dyspozycji są również 4 programy z możliwością zdefiniowania dla każdego odcinka takich parametrów jak: typ (nachylenie/czas/stop), wartość zadana, histereza, zestaw parametrów PID, wybór i stan wyjścia pomocniczego, alarm dźwiękowy, itp.

Regulacja odbywa się w sposób ciągły lub zgodny z harmonogramem czasowym (cykliczna dobowa lub ograniczona datą i czasem) z możliwością szybkiego zatrzymania bądź uruchomienia w dowolnym momencie przez użytkownika. Użytkownik ma także możliwość wyboru rodzaju sygnałów sterujących dla wyjść (w tym realizacji funkcji matematycznych na sygnałach wejściowych jak np. różnica, suma, średnia, mniejsza, większa z pomiarów, itp.).

Dodatkowo dostępny jest opcjonalny moduł z czterema wyjściami analogowymi oraz pięcioma wejściami binarnymi. Wyjścia analogowe umożliwiają regulację lub retransmisję pomiarów oraz wartości zadanych, wejścia binarne służą do zmiany trybów pracy regulatora jak np. start/stop regulacji, wybór wartości zadanej (dzienna/nocna) czy tryb ręczny/automatyczny dla wyjść. Zarówno te jak i inne szybkie konfiguracje są łatwo osiągalne dla użytkownika również z poziomu ekranu dotykowego do których dostęp można zabezpieczyć hasłem użytkownika (innym niż administratora).

AR654 w standardzie wyposażony jest w interfejsy USB, RS485 i Ethernet umożliwiające komunikację m.in. z użyciem protokołów komunikacyjnych MODBUS-RTU, MODBUS-TCP, HTTP (serwer www), SMTP (powiadamianie alarmowe e-mail), itp. W wersji IP30 złącze USB wyprowadzone jest od frontu i od strony złącz, w wersji IP65 tylko od strony złącz.


Więcej szczegółów na stronie: Wielokanałowy regulator temperatury AR654