fbpx


ARsoft-LOG

Bezpłatny program do archiwizacji i prezentacji graficznej danych pomiarowych z rejestratorów produkcji APAR
Producent:
apar_40px.png

Opis produktu

 • import z plików tekstowych CSV pomiarów zarejestrowanych przez rejestratory produkcji APAR
 • tworzenie raportów na podstawie zarchiwizowanych danych
 • opcje importu:
  • możliwość weryfikacji sumy kontrolnej umożliwiająca wykrycie modyfikacji oryginalnego pliku z pomiarami
  • automatyczna identyfikacja urządzenia (numeru ID urządzenia) z którego pochodzi importowany plik
 • opcje raportów:
  • sporządzanie raportów dla dowolnych urządzeń i wybranych okresów czasu
  • możliwość zaznaczania progów alarmowych na sporządzonych wykresach
  • eksport raportów do plików tekstowych CSV oraz graficznych PNG i WMF
  • wydruk graficznych raportów
 • wymagania sprzętowe:
  • system operacyjny: MS Windows 2000/XP/Vista/7/8
  • procesor i ilość pamięci RAM zgodne z zaleceniami producenta systemu operacyjnego
  • zalecana rozdzielczość ekranu co najmniej 1024x768