Głowicowy przetwornik temperatury ATR-TC-RTD

Głowicowy przetwornik temperatury z funkcją rejestracji pomiarów, wejście Pt100, Ni100, termoparowe i analogowe

Opis produktu

  • przetwarzanie mierzonej temperatury na sygnał prądowy
  • programowalne wejście: Pt100, Ni100, termoparowe i analogowe
  • wyjście prądowe 4÷20 mA (2-przewodowe)
  • separacja galwaniczna wejście / wyjście
  • typ wejścia, rodzaj podłączenia, zakres przetwarzania i parametry rejestracji konfigurowane przy pomocy programatora RFID lub telefonu komórkowego z NFC oraz zainstalowaną darmową aplikacją Pixsys dla systemu Android
  • rejestracja mierzonej temperatury w wewnętrznej pamięci nieulotnej (do 4000 pomiarów - zapis w pętli)
  • możliwość zobrazowania zapisanej temperatury na wykresie, dostęp poprzez programator lub telefon komórkowy z NFC i systemem Android
  • obudowa do montażu w głowicy typu B