fbpx

jakoscpowietrza

Warunki środowiskowe mają duży wpływ na nasze samopoczucie, komfort i produktywność. Nasze urządzenia dostarczają dokładnych, stabilnych i wiarygodnych danych o kluczowych parametrach środowiskowych, takich jak wilgotność, temperatura, CO2, pyły zawieszone (PM2.5, PM10), ciśnienie atmosferyczne i lotne związki organiczne (LZO, VOC). Ponadto laserowy czujnik pyłów posiada certyfikację MCERTS umożliwiającą zastosowanie w aplikacjach wymagających zgodności ze standardem DIN EN 15267 (Europejską normą jakości powietrza).

Pomiary środowiskowe otwierają nowe możliwości, które poprawiają komfort i dobre samopoczucie, a także zwiększają efektywność energetyczną w szerokim zakresie zastosowań.

Poniżej przedstawiono przykłady urządzeń pomiarowych do poszczególnych parametrów środowiskowych.

Wilgotność i temperatura

CO2 - dwutlenek węgla

PM2.5, PM10 - pyły zawieszone

LZO - lotne związki organiczne (VOCs, ang. volatile organic compounds)

Więcej informacji zawiera ulotka MONITOROWANIE JAKOŚCI POWIETRZA.

Zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z produktami oraz do zakupów.