Przełącznik sygnałów AR921 jest przyrządem służącym do ręcznego lub automatycznego przyłączania jednego z ośmiu (2- lub 3-przewodowych) odseparowanych galwanicznie od siebie torów pomiarowych do jednego wyjścia pomiarowego (wskaźnika, miernika). Przełącznik ten może być wykorzystany do przełączania sygnałów prądowych, napięciowych lub czujników (Pt100, Pt1000, termopary, pętla prądowa, itp.), na przykład w celu wielopunktowego pomiaru temperatury. Możliwe jest sterowanie ręczne przy pomocy 8-przyciskowej klawiatury na panelu czołowym lub praca w trybie automatycznym umożliwiającym przełączanie kanałów z określoną częstotliwością. Aktualnie wybrane wejście sygnalizowane jest diodą świecącą. Możliwe jest również odłączenie wszystkich sygnałów wejściowych. Przyrząd zapewnienia ciągłość pętli prądowych dołączonych do niewybranych wejść. Jako elementy przełączające zastosowano przekaźniki elektromagnetyczne.

Konfiguracja parametrów do pracy w trybie automatycznym możliwa jest za pomocą komputera PC i zestawu programującego AR955 lub przy pomocy autonomicznego programatora AR950. Możliwe jest ustawienie takich parametrów jak:

  • numer wybranego kanału,
  • tryb pracy ręczny lub automatyczny,
  • okres przełączania w trybie automatycznym w zakresie 1÷300s,
  • ilość wykorzystywanych kanałów,
  • blokada klawiatury.

Przełącznik zamontowany został w obudowie tablicowej 96 x 48 mm posiadającej stopień ochrony IP65 od czoła. Separacja między stykami wejść 500Vac/1min (izolacja robocza).

Więcej danych technicznych na stronie:

Przełącznik sygnałów AR921