fbpx


Świadectwo sprawdzenia

Oferujemy możliwość skorzystania z odpłatnej usługi wystawienia świadectwa sprawdzenia dla nowych i używanych urządzeń do pomiaru temperatury, wilgotności oraz standardowych sygnałów analogowych

Opis produktu

Zakres świadczonej usługi obejmuje:

  • badania klimatyczne (temperatura i wilgotność),
  • badania dokładności pomiarowej wejść rezystancyjnych, termoelektrycznych, napięciowych,
    prądowych, impulsowych,
  • badanie dokładności wyjść analogowych.

Urządzenia dla których wystawiamy świadectwa sprawdzenia:

  • czujniki temperatury,
  • mierniki temperatury i uniwersalne,
  • regulatory temperatury, wilgotności i uniwersalne,
  • przetworniki temperatury, wilgotności i uniwersalne,
  • rejestratory temperatury, wilgotności i uniwersalne.