Szanowni Klienci, chcielibyśmy poinformować, że dotychczasowe regulatory serii AR6x3 zastępujemy nowymi ulepszonymi regulatorami serii AR6x3.B.

AR6x3.BModernizacja obejmująca zarówno wygląd jak i parametry techniczne dotyczy modeli AR653 i AR663 oraz dodatkowo wprowadzamy do serii nowy typ w szczelnej obudowie naściennej  AR633.B.

Nowe regulatory w większości zachowują kompatybilność dla złącz i połączeń elektrycznych w odniesieniu do swoich poprzedników co ułatwi proces wymienialności i rozbudowy dotychczasowych aplikacji z wykorzystaniem naszych urządzeń. Posiadają wiele nowych funkcjonalności oraz możliwość integracji z sieciami komputerowymi LAN dzięki czemu poszerzono zakres zastosowań włączając w to również podgląd pomiarów oraz konfigurację parametrów pracy poprzez Internet.

 Różnice obejmują między innymi:

 • nową elewację frontową i wyświetlacz LED (biało-czerwony z programowalnymi jednostkami i symbolami: °C, %, %RH, m, mA, A, mV, V, 1, 2, 3 oraz k, Pa, kPa dla AR633.B/653.B),
 • dla AR663.B nowa obudowa (szersza) oraz dodatkowo drugie wyjście przekaźnikowe przełączne (SPDT),
 • szeroki zakres napięć zasilania (18÷265 Vac / 22÷350 Vdc, uproszczenie procesu zamawiania, magazynowania i montażu w docelowych obiektach),
 • interfejs USB (standardowe złącze mikro USB, do programowania oraz monitorowania pomiarów i parametrów pracy),
 • opcjonalny interfejs Ethernet (protokoły MODBUS-TCP oraz MQTT do wymiany danych dla internetu rzeczy IoT/M2M oraz aplikacji chmurowych i mobilnych),
 • jednakowe funkcjonalności dla wszystkich wyjść 1, 2, 3:
  • do wyboru 3 niezależne zestawy parametrów PID z autotuningiem smart logic,
  • programowalna charakterystyka pracy (kontroler procesu z timerem) składająca się maksymalnie z 6 odcinków (w tym 3 wartości zadane z regulacją ON-OFF lub PID oraz odcinkami typu ramping dla grzania/schładzania lub chłodzenia/rozmrażania, itp.),
  • termostat/regulator/wyłącznik bezpieczeństwa STB (stan alarmowy otwarty lub zamknięty, może być użyty też jako pamięć alarmów typu LATCH, np. po przekroczeniu minimum, maksimum czy pasma),
  • możliwość sterowania zaworem mieszającymi trójdrożnym z siłownikiem (Serwo, regulacja krokowa) z dwoma wejściami stykowymi (otwórz - zamknij),
  • wartość zadana dzienna/nocna (z oddzielnymi zestawami parametrów regulacyjnych),
  • tryb Automatyczny lub Ręczny z wartością początkową sygnału wyjściowego (MV) pobraną z bieżącego trybu automatycznego lub zaprogramowaną przez użytkownika,
  • bezpośrednia lub odwrotna kopia stanu wyjścia 1 (dotyczy wyjść 2 i 3, moze być użyte np. do realizacji przekaźnika przełącznego DPDT lub przejęcia funkcji P1 w przypadku jego uszkodzenia, np. wypalenia styków),
 • 2 przyciski funkcyjne (F i SET) oraz wejście binarne BIN do szybkiego wyboru jednej z dostępnych funkcji (wszystkie programowalne niezależnie):
  • start/stop regulacji dla wszystkich wyjść,
  • skokowa zamiana wartości zadanej (dzienna/nocna),
  • szybki tryb ręczny/automatyczny (dla każdego z wyjść oddzielnie),
  • blokada klawiatury, kasowanie błędów i alarmów STB (LATCH), itp.,
 • nowe parametry i funkcje:
  • ograniczenie maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego (mocy), obejmuje również wyjście analogowe mA/V,
  • dodatkowe formuły matematyczne dla wejść pomiarowych (różnica, suma, średnia, większa lub mniejsza z pomiarów),
  • wybór danych do wyświetlania w dolnym wierszu: liczbowe wartości mierzone/zadane lub w postaci bargrafu dla MV (sygnału sterującego), PV (pomiaru), mA/V (wyjścia) lub brak,
  • możliwość powiązania wyjścia analogowego mA/V z parametrami regulacji dowolnego wyjścia dwustanowego (1, 2, 3),
  • retransmisja pomiarów lub wartości zadanych na wyjściu mA/V,   
  • korekta (kalibracja) zakresu zmian sygnału wyjścia analogowego mA/V (przesunięcie ± dla wartości krańcowych dzięki czemu można ustawić niestandardowe zakresy np. 2÷16mA, 1÷9V),
  • bezuderzeniowe (łagodne) przełączanie wyjścia analogowego z trybu ręcznego w tryb automatyczny i odwrotnie,
  • automatyczna lub stała kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar,
  • wybór formatu znaku dla RS485, itp.,
 • ulepszone menu konfiguracji parametrów, zwiększona czytelność obsługi i stanu pracy,
 • dla AR653.B dostępna akcesoryjna uszczelka dla uzyskania szczelności IP65 od frontu (bez uszczelki IP54),
 • zgodność funkcjonalna z 1-kanałowymi regulatorami serii AR6x2.B

Zapraszamy do zapoznania się ze stroną regulatorów AR6x3.B oraz do zakupów.