Prezentujemy zmodernizowany wyświetlacz wielkogabarytowy AR751 z funkcjami matematycznymi, alarmami i zegarem czasu rzeczywistego. Zakres modernizacji był podobny jak w przypadku AR540 i AR753 i również obejmował przeniesienie złącz elektrycznych do środka obudowy co zwiększyło szczelność i bezpieczeństwo użytkowania.  Zmieniona została także obudowa urządzenia, wysokość cyfr wyświetlacza 57 mm pozostała bez zmian.

Szczegółowa specyfikacja zmian:

 • 2 uniwersalne kanały pomiarowe (termometryczne, analogowe, zdalne MODBUS-RTU slave) z funkcjami matematycznymi (różnica, suma i średnia pomiarów)
 • 2 niezależne wyjścia alarmowe typu włącz/wyłącz (ON-OFF, grzanie, chłodzenie, alarmy względne, regulacja 2- i 3-stawna,  tryb ręczny), sygnalizacja: LED i zmiana koloru kanału
 • złącza elektryczne przeniesione do wnętrza obudowy (zwiększenie szczelności i bezpieczeństwa użytkowania, stopień ochrony podniesiony z IP43 na IP51)
 • zegar czasu rzeczywistego w formacie gg.mm prezentowany naprzemiennie z pomiarami
 • wejście cyfrowe BIN do zmiany trybu pracy (start/stop dla wyjść, tryb ręczny/automatyczny dla wyjść, zmiana kanału do wyświetlania, funkcja HOLD - zatrzymaj pomiar, itp.)
 • podgląd wartości minimalnych i maksymalnych pomiarów
 • nowa  elewacja frontowa  ze diodami LED aktywności wyjść alarmowych oraz prezentowanego kanału
 • programowalne kolory dla prezentowanych kanałów pomiarowych, zegara, diod sygnalizacyjnych LED oraz alarmów
 • wybór wartości sterującej pracą każdego z wyjść (dowolna wielkość zmierzona lub funkcja matematyczna:  różnica, suma i średnia pomiarów)
 • wyjście analogowe 0/4÷20mA w standardzie lub 0/2÷10V (jako opcja, zamiast 0/4÷20mA)
 • złącze PRG do współpracy z programatorem AR956 lub AR955 i programem ARSOFT-WZ1 (ustawianie i kopiowanie parametrów konfiguracyjnych)
 • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) dostępny dla wyjść dwustanowych oraz analogowego, pozwalający zadawać wartość sygnału wyjściowego w zakresie 0÷100% z możliwością automatycznej aktywacji dla błędów pomiarowych (przekroczenie zakresu pomiarowego lub uszkodzenie czujnika)
 • zmieniony sposób ustawiania parametrów z klawiatury (podobnie jak w dwukanałowych regulatorach AR653/AR663)
 • przywracanie wartości firmowych wszystkich parametrów
 • programowalny stan wyjść w przypadku awarii czujnika: wyłączone, włączone, bez zmian oraz tryb ręczny
 • zmieniona mapa rejestrów MODBUS

Szczegółowe dane techniczne na stronie: dwukanałowy wyświetlacz wielkogabarytowy AR751