Nowość

Przetwornik uniwersalny 2-kanałowy AR595

2-kanałowy przetwornik temperatury i innych wielkości fizycznych z funkcjami matematycznymi, 2 wyjścia NPN OC, ON-OFF, funkcja STB/LATCH, tryb ręczny, Ethernet, USB, RS485, MODBUS, MQTT, obudowa na szynę DIN

Opis produktu

 • przetwornik temperatury oraz innych wielkości fizycznych (wilgotność, ciśnienie, przepływ, poziom, prędkość, itp.) dostępnych poprzez standardowe cyfrowe protokoły i interfejsy komunikacyjne (do wyboru RS485 i Ethernet, w standardzie USB - port szeregowy COM z MODBUS-RTU )
 • konfigurowalna architektura umożliwiająca zastosowanie w bardzo wielu dziedzinach i aplikacjach (przemysłowych, IT, ciepłowniczych, spożywczych, energetycznych, itp.)
 • 2 uniwersalne wejścia pomiarowe z funkcjami matematycznymi (różnica, suma, średnia, iloczyn, większa lub mniejsza z pomiarów, nie izolowane galwanicznie):
  • termorezystancyjne Pt100, Ni100, Pt500, Pt1000
  • termoparowe J, K, S, R, T, B, E, N
  • analogowe 0/4÷20mA, 0÷10V, 0÷60mV, 0÷2,5kΩ
 • wejście cyfrowe (BIN) do szybkiej zmiany trybu pracy przetwornika: start/stop alarmu/regulacji, tryb ręczny/automatyczny dla wyjść, kasowanie alarmów STB (LATCH)
 • 2 wyjścia alarmowe/regulacyjne typu włącz/wyłącz (dwustanowe NPN OC) z niezależnymi funkcjonalnościami i algorytmami regulacji:
  • ON-OFF z histerezą (charakterystyki progowe dla grzania i chłodzenia, alarmy pasmowe w zakresie i poza zakresem oraz z przesunięciem dla regulacji trójstawnej) 
  • termostat/regulator bezpieczeństwa STB (stan alarmowy otwarty lub zamknięty, może być użyty też jako pamięć alarmów typu LATCH, np. po przekroczeniu progu czy pasma)
  • tryb ręczny (otwarta pętla regulacji) z wartością sygnału sterującego (MV) zaprogramowaną przez użytkownika w zakresie 0÷100%, dostępny też dla awarii czujnika
  • ograniczenie maksymalnego poziomu sygnału wyjściowego (mocy)
 • szeroki zakres napięć zasilania (18÷50 Vdc / 13÷35 Vac)
 • opcjonalny interfejs szeregowy RS485, protokół MODBUS-RTU do odczytu pomiarów i konfiguracji parametrów
 • opcjonalny interfejs Ethernet, protokoły MODBUS-TCP oraz MQTT (dla internetu rzeczy IoT/M2M, aplikacji chmurowych i mobilnych), możliwość wymiany danych poprzez Internet
 • interfejs USB (złącze mikro USB, wyposażenie standardowe, do programowania parametrów i podglądu pomiarów poprzez MODBUS-RTU oraz do aktualizacji oprogramowania sprzętowego)
 • obudowa na szynę DIN (35 mm), IP40 (IP20 złącza), wymiary 79x107x35 mm
 • automatyczna lub stała kompensacja rezystancji linii dla czujników rezystancyjnych oraz temperatury zimnych końców termopar
 • programowalny rodzaj wejść, zakresy wskazań (dla wejść analogowych), opcje alarmów, regulacji, komunikacji, dostępu, oraz inne parametry konfiguracyjne
 • konfiguracja parametrów poprzez port USB, RS485 lub Ethernet i program ARsoft-CFG (dla Windows 7/10/11) lub aplikację użytkownika (z wykorzystaniem protokołów MODBUS-RTU i TCP)
 • bezpłatne oprogramowanie ARsoft-CFG umożliwiające podgląd wartości mierzonych i szybką konfigurację pojedynczych lub gotowych zestawów parametrów zapisanych wcześniej w komputerze w celu ponownego wykorzystania, na przykład w innych przetwornikach tego samego typu (powielanie konfiguracji)
 • dostęp do parametrów konfiguracyjnych z poziomu ARsoft-CFG chroniony hasłem użytkownika lub bez ochrony
 • nowoczesne rozwiązania techniczne, intuicyjna i prosta obsługa, wysoka dokładność i stabilność długoterminowa oraz odporność na zakłócenia